ମେଫେୟାରରେ ଭୋଜନ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଜାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାଦୁଗର ଜୀବନ ମିଶ୍ର ।

ମେଫେୟାରରେ ଭୋଜନ ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ଜାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯାଦୁଗର ଜୀବନ ମିଶ୍ର ।ଜୀବନ ଜାଦୁ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ତାଳି ବଜାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିୟର ଅଫ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ । ଯାହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଵାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକଦମ ନୂଆ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.